Gửi yêu cầu

Sản phẩm

(Danh mục này hiện tại chưa có sản phẩm nào cả)
Dòng sản phẩm
Khả năng chịu nhiệt
  • X Nhựa chịu nhiệt cực cao >220˚C
Sản phẩm vừa xem