Lịch sử hình thành

-2000 thành lập công ty chuyên phân phối xích con lăn công nghiệp hiệu MAXTON/ JAPAN.

-2006 lập liên doanh sản xuất hệ thông ông xoắn cho HVAC và xử lý bụi.

-2008 bắt đầu phân phối xích con lăn thương hiệu KCM/ Japan.

-2010 tập trung phát triển mảng nhựa kỹ thuật công nghiệp của Quadrant EPP.

-2016 lập webshop giới thiệu chuyên sâu sản phẩm nhựa kỹ thuật.