Tin tức

  Gầu tải là hệ thống tự động giúp vận chuyển nguyên vật liệu liên tục trong sản xuất. Được s...
 Ngành sản xuất và đóng gói thực phẩm có yêu cầu cao về các quý định môi trường, các vật...
Khi đánh giá vật liệu để sử dụng trong một ứng dụng cụ thể, đầu tiên các kỹ sư thường...
Việc sử dụng sợi carbon trong các chất dẻo có lịch sử lâu dài. Ngay từ năm 1879, Thomas Edison...
 Duratron PAI, Duratron PI, Duratron PBI là 3 loại chịu nhiệt độ cao tới 500 độ C, được sử dụn...
 Hamakyu là đơn vị cung cấp Ertalyte do Quadrant sản xuất.  Các tính chất cụ t...
Các nhà cung cấp dịch vụ y tế luôn tìm kiếm các cách mới và sáng tạo để nâng cao...
 Vật liệu nhựa đã được tạo ra bằng cách sử dụng nhiều loại vật chất khác nhau trong nhiều năm....
Polyetheretherketone (PEEK) là nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật có hiệu suất cao, bán tinh thể, nhiệt độ cao...
Bạn đang ăn một chiếc xúc xích hoặc thưởng thức hộp kem yêu thích của bạn. Bạn thậm chí không...
Chúng ta đã biết Tĩnh điện là hiện tượng mất cân bằng điện tích trên bề mặt của một&...
 Nhựa Pom hay còn gọi là nhựa Ertacetal có dạng tấm đặc, ống hoặc cây bao gồm 2 loại cơ...
Nhựa PA (Polyamid) thường được gọi là "Nylons", chúng được phân biệt thành nhiều dòn...
Vật liệu do Quadrant sản xuất thường được sử dụng trong các thiết bị chế biến thực phẩm và các...