Dòng sản phẩm
  • X DURATRON PBI
Khả năng chịu nhiệt
  • X Nhựa chịu nhiệt cực cao >220˚C
Sản phẩm vừa xem